#Nick

Privacybeleid

Website is een netwerk van vrienden. Met je informatie gaat Website om zoals je van je vrienden mag verwachten. Website neemt jouw privacy dan ook zeer serieus en zal zeer zorgvuldig met jouw informatie omgaan. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Snoeten altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Website werkt ook samen met belangenorganisaties en neemt deel aan verschillende initiatieven op het gebied van de bescherming van privacy.

In dit document wordt het Privacybeleid van Website uiteengezet. De bepalingen zijn zowel van toepassing op leden van Website als op niet-leden. Website raadt je daarom aan dit Privacybeleid aandachtig door te nemen.

 1. Welke informatie verzamelt en verwerkt Website?
  1. Account
   1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de diensten die Website aanbiedt, moet je een persoonlijk Website account aanmaken. Wanneer je een dergelijk account creëert, kun je bepaalde informatie over jezelf invullen. Niet alle gegevens moet je verplicht verstrekken, alleen je naam en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en gebruikersnaam zijn verplicht. Deze gegevens zijn voldoende om van Website gebruik te kunnen maken. Alleen bij het aanmaken van een zakelijk account moet ook een telefoonnummer worden ingevuld en de bedrijfsvorm worden aangegeven.
   2. Als je dat wilt, kun je meer informatie over jezelf aan je profiel toevoegen, zoals bijvoorbeeld een profielfoto, je woonsituatie, je opleiding, interesses en merken. Dit is handig voor andere gebruikers die je profiel bekijken, maar ook voor Website omdat Website op deze manier beter aan je wensen kan worden aangepast.
   3. Tijdens het aanmaken van je Website account kun je aangeven wie jouw account mag zien (Niemand, Vrienden, Vrienden van vrienden, Iedereen of een selectie die je zelf maakt) .
   4. Ook kun je tijdens het aanmaken van je Website account aangeven per e-mail informatie van derden te willen ontvangen.
  2. Automatisch Gegenereerde Informatie
   1. Om Website optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de site te beveiligen) heeft Website bepaalde informatie nodig. Website verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van Website. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de pagina's die je op Website bezoekt en "cookies".
 2. Cookies
  1. Door gebruik van de diensten van Website kunnen diverse cookies op jouw computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Website kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
  2. Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we hieronder meer informatie over welke cookies door Website worden gebruikt.
  3. Bij het bezoeken van de Website kunnen eigen Website cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Website, worden door Website op jouw computer opgeslagen en Website heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies genoemd. Zulke cookies worden door Website bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.
  4. Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Website geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze "third party cookies". Website kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk gehouden worden. Website zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er op Website alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.
  5. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Website of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) Website.
  6. Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder jouw toestemming, gebruik maken van jouw Website account.
  7. Soorten cookies
   Hash_One
   Een functionele cookie waardoor je op Website blijft ingelogd.
   Hash_Two
   Een functionele cookie waardoor je op Website blijft ingelogd.
 3. Voor welke doeleinden zal Website informatie over jou gebruiken?
  1. Gebruik door Website
   1. Om de diensten van Website aan te bieden.
   2. Website gebruikt de informatie over Leden om haar diensten aan te bieden, dus om Website te kunnen laten werken en om aanvullende diensten aan te kunnen bieden.
   3. Om met jou te communiceren over Website en jou informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Website.
   4. Website gebruikt je gegevens bijvoorbeeld om jouw vragen over de website te beantwoorden en je te updaten over Website diensten.
   5. Wij bij Website hebben een hekel aan spam, en gaan er vanuit dat jij dat ook hebt. Website zal je dan ook alleen informatie over diensten van Website toesturen als we denken dat we je daar een plezier mee doen. (bijvoorbeeld voor een vriendenverzoek of wanneer een van je vrienden jarig is) en een vriendennieuwsbrief (een 2-wekelijkse e-mail met de nieuwste foto's, video's, blogs, advertenties & tips van je vrienden).
   6. Verder ontvang je over verschillende gebeurtenissen notificaties (bijvoorbeeld voor een vriendenverzoek of wanneer een van je vrienden jarig is) en een vriendennieuwsbrief (een 2-wekelijkse e-mail met de nieuwste foto's, video's, blogs, advertenties & tips van je vrienden).
   7. Om Website aan te passen aan jouw wensen en behoeften.
   8. Website gebruikt de informatie over jou om Website beter op jouw wensen en behoeften af te stemmen. Zo kan informatie over jou bijvoorbeeld worden gebruikt om te zorgen dat je advertenties te zien krijgt die beter bij jou passen. Zo probeert Website te voorkomen dat mannelijke Leden maandverbandreclame zien, en vrouwelijke Leden reclame voor scheermesjes (mannen die toch geïnteresseerd zijn in maandverband kunnen dat aangeven).
   9. Website kan de informatie die jij op de website plaatst gebruiken in welke media dan ook voor marketing- of promotiedoeleinden in verband met de dienstverlening van Website (zie ook artikel 5.2 van de gebruiksvoorwaarden). Website zal jouw informatie zonder jouw toestemming niet gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden van derde partijen.
   10. Ter beveiliging en om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.
   11. Zoals hierboven is vermeld, valt onder de automatisch gegenereerde informatie ook je IP-adres. Website legt deze adressen vast om te bepalen vanaf welke computers Website wordt bezocht ter beveiliging van hackpogingen. Maar ook als Leden worden lastig gevallen of bij nepprofielen van bestaande personen kunnen we deze gegevens gebruiken om daders te achterhalen. Website gebruikt de automatisch gegenereerde informatie tevens voor het opstellen van geanonimiseerde gebruikersstatistieken. Derden die voor Website gebruikersstatistieken opstellen en webanalyses uitvoeren kunnen de beschikking krijgen over automatisch gegenereerde informatie, waaronder je IP-adres.
  2. Gebruik door derden
   1. Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan Website je een e-mail bericht van een derde sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van Website kunt ontvangen.
   2. Website verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van (inter)nationale wetten of regels of rechtspraak verplicht is, Website meent dat dit noodzakelijk is ter verdediging van haar rechten of als je daarvoor toestemming hebt gegeven.
 4. Diensten van derden
  1. Op de website van Website worden ook diensten van derden aangeboden. Als je gebruik maakt van zulke diensten, kan het zijn dat je daarvoor je persoonsgegevens aan een andere partij dan Website moet verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval met Website Mobile en Website Afrekenen.
  2. Ook kan de Website site hyperlinks (bijvoorbeeld in banners) bevatten waarmee je Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Website heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacybeleid van Website heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van Website zijn verkregen. Website accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.
  3. Verder is het zo dat Website derden de mogelijkheid geeft om applicaties te ontwikkelen op basis van de Website API. Dit zijn, kort gezegd, applicaties die gebruik maken van Website. Deze applicaties worden gemaakt door derde partijen die niet aan Website gelieerd zijn. Ze worden dus niet door, voor of namens Website gemaakt. Website heeft geen invloed op de werking van deze applicaties of wat er met jouw gegevens gebeurt, als je gebruik maakt van een dergelijke applicatie. Als je een applicatie toestemming geeft voor het gebruik van jouw (persoons)gegevens, valt dit dan ook buiten de verantwoordelijkheid van Website
 5. Op welke wijze beschermt Website jouw persoonlijke informatie?
  1. Website neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden wachtwoorden gecodeerd opgeslagen, zodat zelfs op de redatie van Website niemand er toegang tot heeft.
 6. Doorgifte naar landen buiten de EU
  1. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Website gelieerde ondernemingen en/of Adverteerders in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa. Alle informatie op de website van Website is namelijk opgeslagen op hele krachtige computers (servers). Op dit moment staan deze servers in Nederland. Het is echter mogelijk dat Website in de toekomst de informatie op de website bijvoorbeeld op servers in een ander land zou willen opslaan. Als dat het geval is, zal de informatie op de profielen van Leden dus ook in het buitenland worden opgeslagen. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming dan mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie stem je er hierbij, voor zover nodig, mee in dat jouw (persoons)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa kunnen worden doorgegeven. Mocht Website hier op enig moment toe overgaan, dan zullen leden hierover altijd eerst worden geïnformeerd.
  2. Kennisneming, wijziging en verwijdering van jouw gegevens.
  3. Je kunt je eigen (persoonsgegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen of verwijderen in jouw account.
  4. Als je je profiel van Website wilt verwijderen, dan kan dat. Nadat je je profiel hebt verwijderd, zal Website al jouw persoonsgegevens wissen. Dat betekent dat je profiel dus echt verdwenen is en dat je je profiel ook niet meer terug kunt krijgen als je op een later moment toch weer gebruik wil maken van Website . Het kan trouwens zijn dat je persoonsgegevens na verwijdering nog in back-ups voorkomen totdat die back-ups zijn gewist.
 7. Mogen minderjarigen gebruik maken van Website?
  1. In beginsel mag iedereen gebruik maken van Website en kan iedereen een Website account aanmaken. Belangrijk is wel dat er speciale wettelijke regels gelden voor personen die nog geen zestien (16) jaar zijn. Mocht je nog geen zestien (16) jaar oud zijn, dan moet je toestemming hebben van je ouders of voogd voordat je een Website account aanmaakt. Door dit Privacybeleid te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een account aan te maken.
 8. Kan dit Privacybeleid worden gewijzigd?
  1. Het kan voorkomen dat dit Privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Dat zal dan op deze pagina staan, dus het is handig om hier regelmatig te kijken.